RELACJA: SingleShot 2018 – zawody inne niż inne | listopad 2018

RELACJA: SingleShot 2018 – zawody inne niż inne | listopad 2018

W zawodach SINGLESHOT 2018 wzięli udział żołnierze, funkcjonariusze oraz strzelcy cywilni. Zawody obejmowały kilka etapów w których strzelcy musieli indywidualnie bądź w parach wykonać wymagające zadania obserwacyjne i strzeleckie (cele umieszczone na dystansach od kilkudziesięciu do 1000 m).