Pół roku temu do naszej „mildotowej strzeleckiej stajni” trafił nowy karabin – Sabatti Tactical EVO Desert .300 WM. Była to druga „Sabina”, którą postanowiliśmy się w „zaopiekować”.